Giới thiệu về Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Yên

I. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Trung tâm

leftcenterrightdel
 

II. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và các cơ quan/đơn vị liên quan

Trung tâm dịch vụ việc làm này có chức năng, nhiệm vụ như sau:

Hoạt động tư vấn của Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Yên bao gồm

* Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học nghề phù hợp với khả năng và nguyện vọng.

* Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước.

* Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm.

* Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.

Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm

* Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động.

* Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

* Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động.

* Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ngoài hoạt động trên, Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Yên còn có các nhiệm vụ

* Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.

* Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

* Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

* Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.

* Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

* Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

* Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

* Ngoài ra Trung tâm dịch vụ việc làm còn thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Lao Động – TB&XH và UBND tỉnh giao.

III. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm

Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Yên là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội được thành lập tháng 12/1991 theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh với tên gọi ban đầu là Trung tâm Đào tạo và giới thiệu việc làm.

Tháng 4/1993 Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ra quyết định đổi tên Trung tâm Đào tạo và giới thiệu việc làm thành Trung tâm Xúc tiến việc làm;

Theo tinh thần Nghị định số 72/CP ngày 31/10/1995 của Chính phủ và Thông tư số 08/LĐTBXH-TT ngày 10/03/1997 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ra quyết định số 1408/QĐ-UB ngày 18/10/1997 về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Phú Yên trên cơ sở sắp xếp , tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến việc làm cũ.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Yên (thuộc Sở Lao động – TB&XH tỉnh Phú Yên) được thành lập theo Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 11/8/2007 trên cơ sở của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Phú Yên.

IV. Ban lãnh đạo trung tâm

Ban lãnh đạo Trung tâm gồm có: Giám đốc - Ông Hoàng Tự Đức

  Phó giám đốc - Bà Nguyễn Thị Thải

Các phòng chuyên môn giúp việc:

* Phòng TV-GTVL-BHTN 

* Phòng Hành chính - Tài vụ - Đào tạo

V. Địa chỉ Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Yên

Trụ sở Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Yên có địa chỉ tại: số 54 đường Duy Tân, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Điện thoại: (0257) 3.824.905 – 3.821.778 – 3.829.729

Email: ttdvvlpy@yahoo.com

VI. Giờ làm việc của Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Yên

Hiện nay, giờ làm việc của Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Yên như sau:

* Thứ Hai: Buổi sáng 07:30 đến 12h00; Buổi chiều 13h30 đến 17h.

* Thứ Ba:  Buổi sáng 07:30 đến 12h00; Buổi chiều 13h30 đến 17h.

* Thứ Tư:  Buổi sáng 07:30 đến 12h00; Buổi chiều 13h30 đến 17h.

* Thứ Năm: Buổi sáng 07:30 đến 12h00; Buổi chiều 13h30 đến 17h.

* Thứ Sáu:  Buổi sáng 07:30 đến 12h00; Buổi chiều 13h30 đến 17h.

* Thứ Bảy: Đóng cửa.

* Chủ Nhật: Đóng cửa.

VII. Thành tựu đạt được của Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Yên

Suốt những năm qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Yên không ngừng lớn mạnh và phát triển qua từng thời kỳ. Trung tâm luôn đề cao tinh thần đoàn kết phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, biết nắm bắt thời cơ trước tình hình phát triển KT – XH tỉnh nhà để hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao trong mọi giai đoạn lịch sử.

Qua quá trình hoạt động, Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Phú Yên đã luôn luôn chấp hành và thực hiện đúng các quy định của Nhà nước, từng bước khẳng định được vai trò và uy tín của mình trên thị trường lao động. Trung tâm đã nhận được Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh và nhiều Bằng khen của tỉnh.