Đó là các xã Hòa Quang Bắc (huyện Phú Hòa), Bình Kiến (TP Tuy Hòa), Hòa Tân Tây (huyện Tây Hòa), Hòa Thành (TX Đông Hòa), An Mỹ (huyện Tuy An), Đức Bình Tây (huyện Sông Hinh), Xuân Sơn Nam (huyện Đồng Xuân), Xuân Lộc (TX Sông Cầu) và Sơn Nguyên (huyện Sơn Hòa). 

Đến nay, xã Hòa Quang Bắc đã đạt chuẩn xã NTM nâng cao; phấn đấu đến cuối năm 2020, có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao đó là: Xã Bình Kiến hiện đạt 12/15 tiêu chí; xã Hòa Tân Tây, hiện đạt 11/15 tiêu chí; xã Hòa Thành, hiện đạt 11/15 tiêu chí; xã An Mỹ, hiện đạt 10/15 tiêu chí.

Nguồn: XUÂN HIẾU - http://daidoanket.vn/