THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

1. Xây dựng:

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

 

2. Trang trí nội thất

leftcenterrightdel
 

 

3. Cắt thái rau củ

leftcenterrightdel
 

 

4. May

leftcenterrightdel
 

 

5. Đầu bếp

leftcenterrightdel