leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

 - Xem Danh sách địa điểm và ca thi tiếng Hàn ngành sản xuất chế tạo đợt 1 năm 20204: Tại đây